top of page

Andra sidan floden

1. Vi vill gå över den floden
som gränsar till Löftets land.
Vi vill ej stanna på vägen
innan vi når annan strand.
Vi vill gå över Jordan.
Vi vill gå över Jordan.
Vi vill gå en gång till Löftets land
på andra sidan Jordan.

2. Rubens stam ville ej komma
längre än till Gilead.
Samma sak önskade också
de som härstammar från Gad.
Ej vill de över Jordan.
Ej vill de över Jordan.
Inte de önskar till Löftets land
på andra sidan Jordan.

3. Det finns så många som säger
att det här livet är bra.
De vill ej söka annat liv.
De vill blott leva i dag.
Ej vill de över Jordan.
Ej vill de över Jordan.
Inte de önskar till Löftets land
på andra sidan Jordan.

4. En gång vi kommer till floden
på vägen till Löftets land.
Inte ens då Gud glömmer oss.
Han håller oss i sin hand.
Tillsammans över Jordan!
Tillsammans över Jordan!
Tillsammans får vi gå över den
floden till evigheten.

S.H. 26/7 -05

bottom of page