top of page

Babylon

 Upp. 13:1-14:13

 


1. Kanske du har hört om

en makt som skall uppstå,

vilket man kallar för Babylon.
Du vill väl inte nu bliva dess tjänare?

Den vägen leder till evig dom.
Babylon, hemlighet är det!

Laglöshetens människa!
Du vill väl inte nu avguda

en antimessiah


2. En gång skall komma den

dagen med hotelse:

Du får ej handla mer någonting.
Följer du Yeshua även i livsfara

på väg som för dig till livet in?
Babylon, hemlighet är det!

Laglöshetens människa!
Du vill väl inte nu avguda

en antimessiah.

3. Ditt behov känner du?

Herren vill hjälpa nu!

Du vill väl lita på Yeshua!
Han är din Frälsare, Han dig ock mat kan ge, Han skyddar även i farorna.
Babylon, hemlighet är det!

Men kan det skada din sak?
Lita på Yeshua i mörkret!

Snart randas morgondag.

S.H. 18/3 -07

 

bottom of page