top of page

Chanukka

1. Chanukka, oh Chanukka.
Var och en får vara glad.
Alla vill ju fira nu.
Lovsång hörs i varje by.


2. Orsaken till denna fest
är att judar höll i test.
Antiochos gav ett bud
att de ej fick be till Gud.


3. Chanukka är fest för oss
som också har kommit loss.
Jerusalems stad blev fri.
Fria vill ock vara vi.


4. Man så gjorde i Guds hus,
att där tändes nya ljus.
Då brann ljuset åtta dar,
men vårt ljus det stannar kvar.

5. Vem är ljuset i världen?
Yeshua, din bästa vän.
Han vill visa dig vägen
till vårt nya sköna hem.


6. Redan nu du tacka får,
att Han ledde dig i går,
och i dag Han dig hjälper,
i all framtid med dig är.


7. Denna tempelvigningsfest
gläder barnen allra mest.
Gåvor får de varje dag.
Åtta gånger, jättebra.


8. Chanukka, oh Chanukka.
Jag vill vara glad i dag.
Låt mig bli ett tempel här,
sprida himlens atmosfär.

S.H. Hösten -04

bottom of page