top of page

Konungen

1. Mången vill välja sig en konung.
Det är en önskan hos gammal, ung.
I världen här ibland så är
att makten tar en militär.
Kungar är dock här ej för gott.
Bara kort stund makt de har fått.
Var finner vi en evig kung,
som ej blir börda tung?
Var finner vi en evig kung?
Vi vill ha evig kung.

2. Konungars Konung Jesus han är.
Herrarnas Herre: Vi hyllning bär!
Vi vill prisa, ära Ditt namn.
Du är Kung, Du Guds offerlamm!
Vi vill hylla Dig, segrare
i kriget, Du vit ryttare!
Hosianna, vi sjunger nu.
Ta emot vår lovsång.
Hosianna, vi sjunger nu.
Ta emot vår lovsång.

S:H:

bottom of page