top of page
Namn.png

1

Så många år har det gått.

Vi närmar oss gränsen.

Vi snart skall komma

till Löftets land.

Vi är på vägen,

vill framåt skynda.

Snart får vi glömma

bort ökensand.

2,

Så mycket på resan skett.

Vi ännu kan minnas,

kan ihågkomma

vår träldomstid.

En gång vi slavar

var i Egypten,

Men under Guds hand

vi går mot frid.

3,

När vi här lidit av törst,

Du Gud gett oss vatten.

Och när vi hungrat

har Du gett mat.

Manna från himlen

har vi fått äta,

Varje dag samlat

in fulla fat.

4.

En gång Du sade till oss:

”Kom in i mitt rike!”

Vi svarade: ”Ja.”

Vi ville in.

Dock mången gång har

tvivel oss hindrat,

att det uppleva

i våra sinn’.

5.

Du har gett oss ny dag:

Idag är den dagen,

när vi uppmanas

till Dig ila.

Vi vill ta emot

det Du oss bjuder,

Vi vill inträda

i din vila.

6.

Nu bara lite är kvar

av den långa resan.

Snart vi beträder

vår arvedel.

Vi idag tackar

Dig som har lett oss

Här genom öken,

och skyddat väl.                     S.H. 8/8-05

bottom of page