top of page

Evolutionens kollaps

Enligt evolutionsteorin bevisar det faktum att fåglar äter de fjärilar de hittar, att evolutionen är sann. På samma sätt evolutionerar svamparna. Kantareller minskar under svampsäsongen, medan flugsvampar ökar. 

Den första hästen, eohippus, är en klippgrävling, med fyra hovar på framtassarna och tre på bakbenen. 

Även tapir har samma slags hovar.

Sedan växte hästen större och större. Mindre hästar, föregångare, finns inte längre på utvecklingsstegen, men ses på cirkus.

I själva verket har det inte skett någon utveckling.

Kvastfening och lungfisk har inte utvecklats till landdjur än!  Ändå är de steget från vatten till land!

geologic column.png

Evolutionen grundade sig på fjärilarnas färger på trädstammarna.

En fjäril räcker för att välta hela evolutionen:

Fjärilen börjar som en larv som äter sig mätt.

Den har inga könsdelar och kan inte föröka sig.

Hur kan denna larv utveckla sig till fjäril under miljoner år?

Fossilkyrkogårdar finns över hela världen, med miljarder fossil huller om buller. Evolutionister vill inte studera dem, eftersom de vittnar om en massiv katastrof.  Så länge de inte själva studerar dessa, kan de alltid påstå att det inte finns någon vetenskapsman som skulle hittat stöd för syndafloden. " De är bara kreationisternas skriverier, De tror ju på platt jord också...."

Ur Borås tidning fredag 26/4 – 19:

 

Stenålders stengravar var till för familj och släkt

 

 

”De människor som begravdes i de storas stengravar som finns på flera håll i Europa, var nära släkt med varandra. Det visar en genetisk kartläggning av 24 individer som lades i sista vila under stora stenbumlingar som restes på Gotland, Irland, och i Skottland för tusentals år sedan.”

 

 

”…..Skeletten daterades med hjälp av kol 14-metoden, och från ben och tänder utvann man dna...... De människor … levde … cirka 5800 och 4600 år sedan. Men framför allt visar dna-analyserna, att individerna i respektive grav var nära släkt med varandra.”

 

Megalitgravar

 

”Megalit betyder ”stor sten” på grekiska, och är en fornlämning som består av ett eller flera stenblock. Ett stenblock kan väga så mycket som tio ton.”

Tiden för megalitgravar för 5800 - 4600 år sedan passar väl ihop med tiden från jordens skapelse till syndafloden, för 6000 - 4400 år sedan.

Tabellen nedan försöker visa människans förökning enligt vetenskapsmännen . I själva verket skulle både den vågräta och den lodräta linjen behöva förlängas tiofaldigt för att visa rätt. Skillnaden blir  många gånger större! Är inte det mera logiskt att acceptera Bibelns berättelse?

befolkningstillväxt 2 milj. år.png

2.Pet.3:5,6  "De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under."

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page