top of page

1. Mos.2:10    En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. Sedan delar den sig i fyra armar. 11Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. 12Guldet i det landet är fint, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. 13Den andra floden heter Gichon, den flyter kring Kush. 14Den tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien. Den fjärde floden är Eufrat.

Var  fanns detta ställe? 

Kush är ju Etiopien!  Assyrien fanns inte före floden.

 1. Moos.1:31Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott.

Men numera  är allting inte "mycket gott"

BigSkippersmin.jpg
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page