top of page

Världen är så stor, så stor....

hubble´s deepest view

Vår värld är lika stor jämfört med det kända världsalltet, som en atom jämfört med jordklotet.

Bibeln berättar att på fjärde dagen blev  solen, månen, och stjärnorna synliga. De fick till uppgift att visa olika tider.

Kanske ska man förstå texten som på engelska: " also made the stars, to rule" dvs gav dem en uppgift.

Alternativet är att Gud, som funnits sedan evighet, levde sysslolös tills jorden skapades för sex tusen år sedan.

Sedan skapade Han alla miljarder galaxerna på den fjärde dagen.

Jesus sade: Min Fader arbetar ständigt....

Han har skapat världar i eviga tider, och Han fortsätter att skapa nytt.  Våra sex tusen år är bara en parentes!

Synden är också en parentes, men gör oss till världsalltets viktigaste varelser, medelpunkt i kampen mot det onda!

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Flickr Icon
bottom of page